teresetes

 • Diminutiu del nom propi Teresa.
  :thumbsup:
  L’etimologia d'aquest nom de fonts, segons el DCVB, és:
  Etim.: del nom personal llatí Tharasia, després modificat en Teresia.

  Cal afegir que per mig renyar a algú perquè deixi d'anar de berbes i de fer jutipiris davant d'un deim a mi no em fagis teresetes que no em treurás un cèntim.

  També solen fer teresetes els nins i jovenets per aconseguir el que volen dels seus pares fent-los exagerades moixonies.
   
  Precisament a pocs dies escomençaran les representacions del Betlem de Tirisiti a Alcoi (País Valencià). Un betlem fet amb ninots/guinyols/titelles de "peu i vareta" que es mouen per unes guies metàliques. El nom de l'obra li vé perquè el personatge principal crida a una veïna seua que li diuen Tereseta, però com el dit personatge no obri la boca per a pronunciar el nom (tota la representació la fa parlant amb les dents serrades) sempre escoltem "Tirisiti"]
   
  Last edited by a moderator:
  La descripició que fa de "tereseta" el diccionari "bacavés"- català-valencià-balear, dit també Alcover-Moll:
  TERESETA
  1. Nom propi de dona, dim. de Teresa; cast. Teresita.
  || 2. f. pl. Putxinel·lis (mall.); cast. marionetas, títeres. Moveu-vos, teresetes, que ja arriba el moment de la vostra ventura, Vidal Mirall 11.
  || 3. f. Acció frívola i d'una ingenuïtat grotesca (mall.); cast. momo. «Som un coní dins sa pleta | d'es camp, i visc retirat; | si ve un caçador afamat | li faç una teresa | i ja torn quedar amagat» (cançó pop. Mall.).
  Fon.: təɾəzέtə (Barc.); teɾeséta (Val.); təɾəzə́tə (Palma).
   
  Qui no sap on és Alcoi, tampoc no sap on és l'Alcoià, però potser sí sapigui on és Alacant.
   
  Back
  Top