The difference between the suffix mek and Maya or meye

Miss Manel

New Member
Arabic
Herkese Günaydin
I know that words ending by either of these suffix is a noun. My question is can we use them interchangeably?
Masala
1-Konuşmak istemiyorum
2-Konuşmaya istemiyorum.
I think there are other possibilities too.
Aralarındaki farkın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
 
 • Resneli

  Member
  Turkish
  Günaydın,
  Hayır, bu örneklerden ikincisi hatalıdır. Esasen bunlar dilbilgisi açısından isim değil, fiilimsidir. Fiilimsiler, eylemlere getirilen bazı eklerle oluşturulur. Fiilimsi türleri; İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiildir. Buradaki iki örnek de isim-fiildir. Birincisi, konuşmak'tır, fiilin mastar halidir (infinitif). İkincisi ise konuşma'dır, -ma/ -me ekiyle oluşturulmuş isim-fiildir. Konuşma isim-fiiline isim hal eklerinden -e/ -a yönelme hal eki getirilmiştir ancak bu cümlede yüklem yönelme hal eki istemiyor.
  - Ne istemiyorsun?
  - Konuşma/ konuşmak/ elma... istemiyorum.

  Yönelme eki isteyen bir yüklem olsaydı kullanabilirdik: "Konuşmaya gideceğim."

  Doğru kullanılmış olsaydı da anlam olarak farklıdır: -mak mastar ekiyle oluşturulmuş isim-fiil eylemin kendisini belirtir: Ben konuşmak/ konuşma yapmak istemiyorum. (I don't want to speak/ to give a speech).
  -ma yapım ekiyle üretilmiş isim-fiil, bir kavram olarak konuşma yetisi ya da görüşme, danışma, müzakere, konferans gibi anlamlara gelir: Bu toplantıda konuşma istemiyorum (I don't want any speech at this meeting).

  Not: "İsim değil, fiilimsi" ayrımını yaptım çünkü fiilimsiler ilginç sözlerdir; mesela isim-fiiller isim gibi hal, iyelik vb. ekleri alabildiği gibi, fiil gibi olumsuzluk eki de alabilirler: Sana konuşmamanı söylemiştim.

  Umarım açıklayıcı olmuştur. Kolay gelsin.
   
  Last edited:

  Cahittinsan

  Member
  Turkish
  Herkese Günaydın
  I know that words ending by either of these suffix is a noun. My question is can we use them interchangeably?
  Masala
  1-Konuşmak istemiyorum
  2-Konuşmayı istemiyorum.
  I think there are other possibilities too.
  Aralarındaki farkın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
  Günaydın,
  Hayır, bu örneklerden ikincisi hatalıdır. Esasen bunlar dilbilgisi açısından isim değil, fiilimsidir. Fiilimsiler, eylemlere getirilen bazı eklerle oluşturulur. Fiilimsi türleri; İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiildir. Buradaki iki örnek de isim-fiildir. Birincisi, konuşmak'tır, fiilin mastar halidir (infinitif). İkincisi ise konuşma'dır, -ma/ -me ekiyle oluşturulmuş isim-fiildir. Konuşma isim-fiiline isim hal eklerinden -e/ -a yönelme hal eki getirilmiştir ancak bu cümlede yüklem yönelme hal eki istemiyor.
  - Ne istemiyorsun?
  - Konuşma/ konuşmak/ elma... istemiyorum.

  Yönelme eki isteyen bir yüklem olsaydı kullanabilirdik: "Konuşmaya gideceğim."

  Doğru kullanılmış olsaydı da anlam olarak farklıdır: -mak mastar ekiyle oluşturulmuş isim-fiil eylemin kendisini belirtir: Ben konuşmak/ konuşma yapmak istemiyorum. (I don't want to speak/ to give a speech).
  -ma yapım ekiyle üretilmiş isim-fiil, bir kavram olarak konuşma yetisi ya da görüşme, danışma, müzakere, konferans gibi anlamlara gelir: Bu toplantıda konuşma istemiyorum (I don't want any speech at this meeting).

  Not: "İsim değil, fiilimsi" ayrımını yaptım çünkü fiilimsiler ilginç sözlerdir; mesela isim-fiiller isim gibi hal, iyelik vb. ekleri alabildiği gibi, fiil gibi olumsuzluk eki de alabilirler: Sana konuşmamanı söylemiştim.

  Umarım açıklayıcı olmuştur. Kolay gelsin.
  I think -yı, -yi means the.
  Am ı right?
   
  < Previous | Next >
  Top