The difference between the suffix mek and Maya or meye

Miss Manel

New Member
Arabic
Herkese Günaydin
I know that words ending by either of these suffix is a noun. My question is can we use them interchangeably?
Masala
1-Konuşmak istemiyorum
2-Konuşmaya istemiyorum.
I think there are other possibilities too.
Aralarındaki farkın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
 
 • Resneli

  Member
  Turkish
  Günaydın,
  Hayır, bu örneklerden ikincisi hatalıdır. Esasen bunlar dilbilgisi açısından isim değil, fiilimsidir. Fiilimsiler, eylemlere getirilen bazı eklerle oluşturulur. Fiilimsi türleri; İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiildir. Buradaki iki örnek de isim-fiildir. Birincisi, konuşmak'tır, fiilin mastar halidir (infinitif). İkincisi ise konuşma'dır, -ma/ -me ekiyle oluşturulmuş isim-fiildir. Konuşma isim-fiiline isim hal eklerinden -e/ -a yönelme hal eki getirilmiştir ancak bu cümlede yüklem yönelme hal eki istemiyor.
  - Ne istemiyorsun?
  - Konuşma/ konuşmak/ elma... istemiyorum.

  Yönelme eki isteyen bir yüklem olsaydı kullanabilirdik: "Konuşmaya gideceğim."

  Doğru kullanılmış olsaydı da anlam olarak farklıdır: -mak mastar ekiyle oluşturulmuş isim-fiil eylemin kendisini belirtir: Ben konuşmak/ konuşma yapmak istemiyorum. (I don't want to speak/ to give a speech).
  -ma yapım ekiyle üretilmiş isim-fiil, bir kavram olarak konuşma yetisi ya da görüşme, danışma, müzakere, konferans gibi anlamlara gelir: Bu toplantıda konuşma istemiyorum (I don't want any speech at this meeting).

  Not: "İsim değil, fiilimsi" ayrımını yaptım çünkü fiilimsiler ilginç sözlerdir; mesela isim-fiiller isim gibi hal, iyelik vb. ekleri alabildiği gibi, fiil gibi olumsuzluk eki de alabilirler: Sana konuşmamanı söylemiştim.

  Umarım açıklayıcı olmuştur. Kolay gelsin.
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top