Torna - parcial i amb tornes

Twist-ful

Senior Member
English
Bona tarda a tothom.

Em podeu ajudar amb el sentit/la traducció de la paraula "torna" segons el context? Vol dir alguna cosa com "condicions negatives"

"Ja hem vist que la desjudicalització només pot ser parcial i amb tornes."
"Un dels partits s'hi ha compromès totalment, mentre d'altres han estat frontalment en contra de la torna amb què han acompanyat la derogació de la llei, és a dir, l'enduriment d'altres delictes."

,
Totes dues frases són del setmanari valencià El Temps.

Gràcies
 
 • Bon dia!


  Aquestes són les definicions que dóna el diccionari normatiu valencià a la paraula "torna":
  torna [tóɾna]:
  1.f. pl. Diners sobrants que es tornen quan es paga de més. Li va dir al cambrer que es quedara amb les tornes.
  2.f. [usat generalment en plural] Quantitat que cal donar en compensació al qui, al baratar una cosa amb una altra, ha donat una cosa que val més que la que ha rebut.
  3.f. [usat generalment en plural] Allò que per donació espontània o per conveni s'afig a una cosa que es ven, es dona o se cedix.
  El diccionari Alcover-Moll (català-valencià-balear) ve a dir, més o menys, el mateix.

  Al text que ens ha exposat, jo trobe que seria més adient la 2ª accepció. Aguardem altres opinions
   
  En anglès, jo suggeriria «trade-off», en aquest context.

  «It has become apparent that de-judicialisation can only be partial and with trade-offs.»

  «(...) while others have been in complete opposition to the trade-off implied by the repeal (...)»

  No és un terme que hagi sentit gaire emprar en català, però s'entén en aquest sentit tenint en compte el significat original del terme. De fet, el paral·lelisme amb el terme anglès és clar si ens atenim al significat original: quelcom que es guanya en una barata a canvi de la pèrdua d'una altra cosa, amb una certa diferència de valor. Però no crec que sigui un terme tan assentat en català com «trade-off» ho és en anglès, ni diria que n'existeixi cap (en un treball vaig haver de traduir «evolutionary trade-offs» al català i vaig suar la cansalada!).
   
  Gràcies als dos. I si, em sembla que trade-off seria la traducció perfecta. I és precisament la paraula que estava buscant, però que no vaig ser capaç de trobar.
   
  Back
  Top