English to Czech torso

Dictionary entry: torso
M

Marek Smutný

Guest
Torso - upper body translated to czech is : Trup - tělo kromě hlavy a končetin
 
  • Top