výběr / vybrat

Jagorr

Senior Member
Russian, Belarusian
Domníval jsem se, že samohláska v předponě je dlouhá kvůli otevřenosti slabiky a krátká kvůli jeji uzavřenosti, ale to se mi nezdá být tak jednoduché ani správné. U vybírat se to třeba vysvětluje tím, že následuje dlouhá í. Ale proč ne *výbrat?
 
  • Předpona vy- je u sloves krátká, pravidlo střídání vy-/vý- platí u jmen (podstatných, přídavných) - výjimka, výhybka, východ, výběr, výbor, výměr - nikoli však u podstatných jmen slovesných (vyvolání, vysouvání, vyjmenování atd.)
     
    Back
    Top