výrok

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by slavicist89, May 4, 2013.

 1. slavicist89 Member

  English - England
  Hello!

  I was wondering if anybody could clarify what the noun 'výrok' means in the following context (taken from the website of the Czech Constitutional Court):

  'Usnesením ze dne 30. 6. 2010, č. j. 40P 177/2000-885, Okresní soud v Šumperku k návrhu matky toto předběžné opatření zrušil (výrok I.), zrušil předběžné opatření, kterým byl zatímně upraven styk nezletilého A. s jeho otcem (výrok II.), změnil vlastní usnesení v části, v níž byla rodičům nezletilého uložena povinnost účastnit se rodinné terapie, a to tak, že „uložil rodičům nezletilého D.'

  Or the following:

  'Usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, v rozsahu části výroku I. se ruší'

  Thanks in advance for any help!

  Slavicist
   
 2. kirmakX6on Member

  Praha
  Czech
  výrok I. zní: "návrh matky na zrušení předběžného opatření nařízeného usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 29. 9. 2009, č. j. 70 Co 426/2009-75, ve znění opravného usnesení ze dne 2. 11. 2009, č. j. 70 Co 426/2009-85, kterým bylo matce uloženo, aby nezl. A. předala do péče Psychiatrické léčebny v Opavě, se zamítá". Je to napsáno v úvodu toho nálezu na http://www.concourt.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2011_08_02.pdf
  Kdykoliv se pak v textu nálezu bude mluvit o této části usnesení soudu v Šumperku, nemusí se vypisovat celé to dlouhé souvětí, ale stačí napsat "výrok I."

  výrok II. (a stejně tak i výrok III. a výrok IV., jak jsem to zahlídl v tom dokumentu) je zase označení pro jinou část usnesení soudu v Šumperku.

  tzn., když vezmu tu tvou větu, kterou jsi citoval, tak:
  výrok II. je odkaz na část usnesení, v kterém soud v Šumperku "zrušil předběžné opatření, kterým byl zatímně upraven styk nezletilého A. s jeho otcem".
  výrok I.
  je konkretizace části "toto předběžné opatření zrušil" - bez této konkretizace by nebylo jasné, o kterém předběžném opatření se zrovna mluví.
   
 3. littledogboy

  littledogboy Senior Member

  Dobrá otázka. Obecně řečeno, jak rozsudek,tak usnesení (= rozhodnutí soudu, které není rozsudkem) se skládá z jednotlivých částí. Výroková část rozsudku neboli enunciát (operative part of the judgment?) se skládá z dílčích výroků.

  Ale jak dát do angličtiny výrok v tomto smyslu je teda oříšek.
   
 4. littledogboy

  littledogboy Senior Member

  What about order?
   
 5. slavicist89 Member

  English - England
  Dear both, thank you for your explanations, both regarding its significance in the text and in an overall court context. I see what you mean, Little Dog Boy, about the futility of trying to find an equivalent for such a concept, though perhaps 'order' would work, as you say... It makes sense, at the very least!
   

Share This Page

Loading...