vertalen/tolken van/uit naar/in of nog iets anders?

Discussion in 'Nederlands (Dutch)' started by marrish, Mar 27, 2014.

 1. marrish

  marrish Senior Member

  اُردو Urdu
  Ik sta in tweestrijd wat de voorzetsels betreft die met de werkwoorden "vertalen" en "tolken" gepaard gaan.

  Geen van de door mij geraadpleegde bronnen brengt erover duidelijkheid maar praktijkvoorbeelden leren mij dat het meestal zo is:

  - vertalen uit het (brontaal) of vertalen van het (brontaal)
  - vertalen naar het (doeltaal) of in het (doeltaal)

  Misschien kent iemand hoe het in elkaar zit?
   
 2. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Ik gebruik "vertalen uit" en "vertalen naar", wat niet wil zeggen dat de andere daarom fout zouden zijn.
   
 3. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Idem.
   
 4. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Vertalen in is ook goed mogelijk. Zie https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/vertalen-in-naar-uit voor meer details.

  Tolken lijkt me een lastig geval. Ikzelf zou zeggen:

  :tick: Hij tolkt vanuit taal X naar taal Y.
  ? Hij tolkt vanuit taal X in taal Y. [zeer weinig Googlehits]
  :tick: Hij tolkt uit taal X naar taal Y.
  ? Hij tolkt uit taal X in taal Y. [zeer weinig Googlehits]
  :cross: Hij tolkt vanuit en naar taal X.
  :tick: Hij tolkt uit en naar taal X.
  ? Hij tolkt uit en in taal X. [weinig Googlehits]
  :tick: Hij tolkt naar taal Y.
  :tick: Hij tolkt in taal Y.
   
 5. marrish

  marrish Senior Member

  اُردو Urdu
  De kwestie van "vertalen" is vrij duidelijk geworden; aan de ene kant adviseert onzetaal.nl :
  maar het blijkt dat het ook anders kan, zoals Peterdg en YellowOnline suggereren: uit en naar.

  bibibiben heeft het van nog een andere invalshoek bekeken door "tolken" apart te zetten.

  Heel interessant! Hier (KULeuven) ben ik nog deze variatie tegengekomen:

  "De student leert tolken vanuit de vreemde talen in het Nederlands én vanuit het Nederlands in de vreemde taal."

  Dit lijkt eigenlijk deels op bibibibens laatste voorbeeld "Hij tolkt in taal Y". Misschien wordt hier niet het feit dat de tolk iets tussen bron- en doeltaal (ben ik bang om van-naar enz. te gebruiken :) mondeling vertaalt benadrukt maar dat hij het resultaat van zijn vertaling overbrengt en op dat ogenblik in de taal Y spreekt.
   
  Last edited: Mar 29, 2014
 6. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ik ben wel benieuwd of PeterdG en YellowOnline inderdaad uit en naar in één zin willen zetten. Ik ging er eigenlijk van uit dat zij slechts deze mogelijkheden voor ogen zouden hebben:

  Ik vertaal uit het Frans.
  Ik vertaal naar het Frans.
  Ik vertaal in het Frans.
  Ik vertaal uit en in het Frans.
  Ik vertaal uit het Nederlands in het Frans.
  Ik vertaal van en naar het Frans.
  Ik vertaal van het Nederlands naar het Frans.

  En dat zij deze uitspraken alle als niet (helemaal) correct zouden beschouwen:
  Ik vertaal van het Nederlands.
  Ik vertaal van en in het Nederlands.
  Ik vertaal van het Frans in het Nederlands.
  Ik vertaal uit en naar het Nederlands.
  Ik vertaal uit het Frans naar het Nederlands.

  Maar of dit ook zo is? Wellicht vinden PeterdG en YellowOnline de laatste twee zinnen inderdaad heel goed klinken? Ikzelf ben toch wel geneigd om in deze laatste twee zinnen nog een contaminatie met het paar van ... naar te zien, al hoor ik deze variant wel vrij vaak gebruiken.

  De tekst van KULeuven was ik ook tegengekomen, maar het was een van de zeer weinige treffers op Google waarin het paar (van)uit ... in gebruikt werd. Het is duidelijk geen geliefde voorzetselcombinatie. Mogelijk wordt massaal de voorkeur aan (van)uit ... naar gegeven omdat tolken in taal Y waarschijnlijk voor de meesten zal betekenen dat de tolk zich uitdrukt in de brontaal Y, niet de doeltaal, zoals marrish opmerkt. Het gebruik van naar kan dus nog eens extra benadrukken dat de taal die als tweede genoemd wordt, wel degelijk de doeltaal is. Wie weet.

  De verwarring of er nu sprake is van brontaal of doeltaal, doet zich niet voor bij vertalen in taal Y. Dan zal ongetwijfeld iedereen Y als doeltaal zien. Mogelijk is het om die reden dat in het geval van vertalen het voorzetselpaar uit ... in wél probleemloos gebruikt worden. Maar ja, voor hoelang? Wellicht heeft uit ... naar de toekomst, zoals het nu al de overhand heeft bij tolken? De gemiddelde spreker zal immers vast de boel willen gelijktrekken, lijkt mij.
   
 7. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Gevoelsmatig is bij vertalen voor mij het volgend goed:
  - Ik vertaalde 'De vreemdeling' uit het Frans naar het Nederlands

  Bij tolken vind ik uit dan weer gek klinken en zal ik eerder zeggen:
  - Zij tolkt van Duits naar Engels.

  Nu moet ik wel zeggen dat de meeste alle combinaties uit bibibibens lijst (en die van marrish) voor mij aanvaardbaar klinken. Tot zover ik zie bestaat hier geen strikte taalregel. Ook het gegeven artikel van Onze Taal spreekt enkel over wat 'gebruikelijk' is.
   
 8. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands

  Deze uitspraak heeft mij wel zo nieuwsgierig gemaakt dat ik driftig aan het googelen ben geslagen om na te gaan hoe populair de diverse vormen wel niet zijn. En inderdaad, elke denkbare vorm heeft wel aanhangers, al zijn er wel duidelijk uitschieters aan te wijzen. Zie het overzicht hieronder.

  Enkele opmerkingen bij het overzicht:

  – Ik heb voor een zinsnede zonder werkwoord gekozen om zo alle vervoegingen van het werkwoord vertalen (en werkwoorden als tolken en overzetten) in één klap te kunnen meenemen. De prijs is wel dat er soms sprake is van vervuiling. Vooral in de vormen van het … naar het, van het … in het en van … naar kunnen er nogal wat resultaten zijn opgeveegd waarin ongewenste werkwoorden als veranderen, wijzigen, (over)gaan voorkomen. Maar goed, zelfs als de vervuiling 10% bedraagt, dan nog eindigen deze vormen in alle steekproeven in de hoogste regionen.

  – De steekproef met de sleutelwoorden Engels en Nederlands lijkt me vanwege het grootste aantal treffers het meest representatief en deze heb ik dus bovenaan gezet.

  – Vanaf positie 10 lijken de gevonden resultaten vooral uit de pen te zijn gekomen van mensen die zich slordig in het Nederlands uiten of voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

  – Voor wie wil checken: Google presenteert steevast resultaten die oplopen tot in de honderdduizendtallen. Enig doorbladeren is nodig om het werkelijke aantal zichtbaar te krijgen.  positie gegoogelde zinsnede treffers op Google opmerkingen
  1 "van het Engels naar het Nederlands" 306 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  2 "vanuit het Engels naar het Nederlands" 291
  3 "uit het Engels in het Nederlands" 207
  4 "uit het Engels naar het Nederlands" 181
  5 "van het Engels in het Nederlands" 124 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  6 "van Engels naar Nederlands" 93 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  7 "vanuit het Engels in het Nederlands" 89
  8 "vanuit Engels naar Nederlands" 43
  9 "van Engels in Nederlands" 41
  10 "uit Engels in Nederlands" 13 bevat geen resultaten uit het Nederlands taalgebied
  11 "uit Engels naar Nederlands" 12
  12 "vanuit Engels in Nederlands" 6
  1 (1)* “van het Frans naar het Nederlands” 277 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  2 (6) “van Frans naar Nederlands” 117 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  3 (2) “vanuit het Frans naar het Nederlands” 83
  4 (3) “uit het Frans in het Nederlands” 69
  5 (4) “uit het Frans naar het Nederlands” 59
  6 (5) “van het Frans in het Nederlands” 51 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  7 (7) “vanuit het Frans in het Nederlands” 40
  8 (9) “van Frans in Nederlands” 18
  9 (8) “vanuit Frans naar Nederlands” 12
  10 (10) “uit Frans in Nederlands” 9 bevat geen resultaten uit het Nederlands taalgebied
  11 (11) “uit Frans naar Nederlands” 7
  12 (12) “vanuit Frans in Nederlands” 0
  1 (1) “van het Duits naar het Nederlands” 149 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  2 (6) “van Duits naar Nederlands” 119 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  3 (2) “vanuit het Duits naar het Nederlands” 77
  4 (4) “uit het Duits naar het Nederlands” 60
  5 (3) “uit het Duits in het Nederlands” 56
  6 (7) “vanuit het Duits in het Nederlands” 52
  7 (5) “van het Duits in het Nederlands” 42 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  8 (9) “van Duits in Nederlands” 25
  9 (8) “vanuit Duits naar Nederlands” 24
  10 (10) “uit Duits in Nederlands” 11 bevat geen resultaten uit het Nederlands taalgebied
  11 (11) “uit Duits naar Nederlands” 4
  12 (12) “vanuit Duits in Nederlands” 3 van twijfelachtige aard
  1 (6) “van Spaans naar Nederlands” 119 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  2 (1) “van het Spaans naar het Nederlands” 111 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  3 (2) “vanuit het Spaans naar het Nederlands” 43
  4 (4) “uit het Spaans naar het Nederlands” 22
  5 (3) “uit het Spaans in het Nederlands” 18
  6 (9) “van Spaans in Nederlands” 18
  7 (7) “vanuit het Spaans in het Nederlands” 16
  8 (5) “van het Spaans in het Nederlands” 12 mogelijk licht bovengemiddeld vervuild
  9 (8) “vanuit Spaans naar Nederlands” 7
  10 (10) “uit Spaans in Nederlands” 6 bevat geen resultaten uit het Nederlands taalgebied
  11 (11) “uit Spaans naar Nederlands” 4
  12 (12) “vanuit Spaans in Nederlands” 2 van twijfelachtige aard
  *tussen haakjes de positie die deze zinsnede inneemt als deze de sleutelwoorden Engels en Nederlands bevat


  Wat opvalt:

  – De canonieke vormen van het … naar het en uit het … in het scoren onverminderd hoog, maar uit het … in het voelt de hete adem van uit het… naar het of wordt er zelfs door voorbijgestreefd.

  – Het voorzetselpaar vanuit het … naar het, dat zich aan het zicht van de dames en heren grammatici lijkt te onttrekken, is kennelijk met een enorme opmars bezig. In alle steekproeven heeft dit paar de canonieke vorm uit het … in het al achter zich gelaten.

  – De vorm van … naar steekt van het … naar het duidelijk naar de kroon. Opmerkelijk, want het weglaten van het lidwoord voor namen van talen wordt algemeen als onjuist aangemerkt. Het is mij overigens niet duidelijk waarom juist in de grootste steekproef, die waarin ‘Engels’ in de zinsnede wordt gebruikt, de lidwoordloze variant fors minder hoge ogen gooit en slechts op de zesde plaats eindigt.

  Wellicht zal ooit “vanuit het Engels naar het Nederlands” het pleit winnen. Mogelijk zal ook de nu nog achterblijvende lidwoordloze variant “vanuit Engels naar Nederlands” aan populariteit winnen. Of zal het lidwoordloze “van Engels naar Nederlands” zich toch weten te handhaven? Wie weet.
   
  Last edited: Apr 3, 2014
 9. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Dank voor dit opzoekingswerk. We doen hier aardig wat 'origineel onderzoek' :)
   
 10. marrish

  marrish Senior Member

  اُردو Urdu
  Dit is niet allen een opzoekingswerk, dit is een analyse. Hartelijk dank bibibiben, zoiets had ik nooit verwacht. Met commentaar dan; Ik waardeer het.

  Hoe zou u zelf zeggen over tolken?
   
 11. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ik heb de indruk dat tolken in grote lijnen vertalen volgt. Een representatieve Google-steekproef is waarschijnlijk niet te nemen, omdat het aantal treffers voor dit werkwoord altijd wel onacceptabel laag zal zijn, welke zoektermen je ook neemt. Maar toch, misschien is de steekproef hieronder toch representatief te noemen:


  1 “tolken van het * naar” 34
  2 “tolken vanuit het * naar” 23
  3 “tolken uit het * in” 11
  4 “tolken uit het * naar” 11
  5 “tolken vanuit het * in” 5
  6 “tolken van het * in” 1  Opmerkingen:
  – Er zijn natuurlijk tal van andere vervoegingen van tolken mogelijk, maar ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt.
  – Opsplitsing naar taal levert te weinig treffers op, dus dat heb ik achterwege gelaten.
  – Opsplitsing naar varianten met en zonder lidwoord maakt eveneens de spoeling te dun.

  Ook al is het riskant om op basis van dergelijk lage aantallen grote uitspraken te doen, toch is het opvallend dat vanuit het … naar opnieuw een hoge positie weet te bereiken. Eerder had ik gezegd dat (van)uit … in het in geval van het werkwoord tolken lijkt te hebben afgelegd tegen (van)uit … naar. De varianten met in blijken inderdaad niet spectaculair te scoren, terwijl het hier toch om de canonieke vorm gaat.
   
  Last edited: Apr 5, 2014

Share This Page

Loading...