Vietnamese: can I have the bò tái on the side?

 • lcfatima

  Senior Member
  English USA
  Rare beef = Thịt bò tái
  "Cho tôi một bát phở bò tái."😇
  Thank you.

  Isn't this asking for a bowl of phở bò tái?

  What I intend is that I get a bowl of phở (actually phở đặc biệt) but that the bò tái be served on a plate on the side along with the phở so that it doesn't overcook in the boiling hot nước phở and become tough.
   

  Huyen Ben Grace

  Member
  Vietnamese
  Thank you.

  Isn't this asking for a bowl of phở bò tái?

  What I intend is that I get a bowl of phở (actually phở đặc biệt) but that the bò tái be served on a plate on the side along with the phở so that it doesn't overcook in the boiling hot nước phở and become tough.
  Oh, you should say:

  "Cho tôi một bát phở bò tái nhưng cho riêng thịt bò tái ra đĩa. Tôi không muốn thịt bò bị chín quá và dai trong nước phở quá nóng. Cảm ơn!"

  If you say that, the Pho seller will understand what you mean.:thumbsup:
   
  Top