Welsh: aber

Margrave

Senior Member
Portuguese
Hello,

could anybody point me the meaning of the word 'aber' in Welsh?

Aberpergwum
Aber Mynwy
Abergeuenny
Aber Hodni
Aber Corran
Abergavenny

any advice is welcome

rgs

MG
 
 • AndrasBP

  Senior Member
  Hungarian
  From my Collins-Spurrell Welsh dictionary:

  aber (plural: aberoedd or ebyr): n.m. (noun masculine) - confluence; mouth of river, estuary; brook, stream

  see also Aberystwyth and Abertawe, the Welsh name of Swansea
   

  Margrave

  Senior Member
  Portuguese
  @AndrasBP thank you very much! By the way, the dictionary dos not indicate the possible etymology of aber? Also, is there any indication of the etymology of the word mynwy? Thank you for your help.
   

  AndrasBP

  Senior Member
  Hungarian
  the dictionary dos not indicate the possible etymology of aber?
  My dictionary doesn't but here's a Wikipedia page on the etymology of Aberdeen, which contains the same element of Brythonic origin.

  is there any indication of the etymology of the word mynwy?
  From the Wiki page on the river Monnow:

  "The River Monnow derives its name from the Welsh (Cymraeg, Myn-wy) and translates to "swift water". (myn means swift, and wy is one of the many Welsh words for water)"
   

  Margrave

  Senior Member
  Portuguese
  You are the best. Thank you very much.

  Sorry, in the wiki for Aberdeen, it says the pronounciation of aber could be aiber. Do you know by chance what is the pronunciation of aber in Welsh?
   

  entangledbank

  Senior Member
  English - South-East England
  It says [e] in the local pronunciation can be 'rendered' with Ai, that is written that way to indicate the pronunciation: as in main.

  The Welsh pronunciation is ['abɛr]. As a word on its own the stressed vowel could be lengthened. (I'm a bit hazy about vowel length in Welsh.)
   

  Demiurg

  Senior Member
  German
  From my Collins-Spurrell Welsh dictionary:

  aber (plural: aberoedd or ebyr): n.m. (noun masculine) - confluence; mouth of river, estuary; brook, stream

  Interesting! I know the word from place names in Brittany: Aber-Benoît, Aber-Wrac'h, Aber-Ildut (=> Les Abers):
  Les Abers sont des rias ou estuaires qui entaillent la côte.
  ...
  Le nom vient du breton, aber, qui désigne un confluent, mais aussi la rencontre d'un estuaire et de la mer. On retrouve le mot en composition dans le nom de la ville de Quimper (ken + aber = Kemper) et d'autres localités ...
   

  Welsh_Sion

  Senior Member
  Welsh - Northern
  For Margrave:

  'Aber' from G(eiriadur) P(rifysgol) C(ymru):

  welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html
  aber
  [H. Grn. aber, gl. gurges, Llyd. Diw. aber: < *ad-ber-, o’r un gwr. IE. (?*bher- ‘dwyn, cludo’ neu *bher- ‘berwi, byrlymu’) ag a welir yn gofer; petrus yw dosbarthiad rhai o’r enghrau. isod; dichon mai H. Gym. yw aperou, gl. ostia, DGVB 69]
  eg.b. ll. aberau, aberoedd, aberydd, ebyr, aberon, aberi.
  a Genau afon ar ei rhediad i’r môr neu i afon arall, cymer; bae, harbwr, porthladd, angorfa:
  river mouth, estuary, confluence; bay, harbour, port, anchorage. 
  9g. (LlSC) LL xlvii, cimer di aper ferrus.
  12g. GLlF 16, Ac amgant lliant yn llenwi—aber, / Ac amser gosber gosbarth weini.
  12g. GCBM i. 53, Lliw goleu tonneu, taen()erw g()enic, / Llan() ebyr a’r llyr lle ny mawrdric.
  13g. C 689-11, Bet gur gurth y var … in aber duwir dyar. yny gvna tavue toniar.
  14g. BT (RB) 208, ofynhav a oruc Ieuan vrenhin y dyuodyat ef [brenin Ffrainc], a chadw a oruc yr aberoed a’r porthuaeu a diruawr gedernit o wyr aruawc.
  14g. Cy vii. 124, Teir prif rac ynys yssyd idi. A seith rac ynys a rugeint [sic]. a thri prif aber.
  15g. GDLl 169, A llu’n bwhwman pob lle / A gyrch cyn torri’r gwarche / I saith brif aber y sydd; / Gwyliwch o’r môr bwygilydd.
  15-16g. TA 45, Ni ddaw gwin o’r grâb i safn aber, / Na thros heli, ddafn, eithr i’w seler.
  1547 WS, Aber ne hafyn Hauen.
  16-17g. PhA 349, Bermo fawr ai byrm a fydd / Ebron burion Aberydd.
  1604-7 TW (Pen 228), Ebyr, Aberoedh d.g. Ostia.
  Dchr. 17g. RWM i. 104, llongav yn ddiav a ddaw i aberon.
  1632 D, Aber, Casus fluvij, ostium fluvij, portus.
  1722 Llst 190, Aber … The mouth of a river, bay, harbour.
  c. 1762-79 W. Williams: P 255, Constantinoble … yw un o’r pethau mwya hynod, a rhyfeddol trwy’r holl fyd; yr Aber hyfrydaf yn Europ.
  1776 H. Jones: GC 56, Mawr Gannons â’r Gynnau Sy’n tanio, / Ar y Tonnau, a’r Aberau yn ddi baid.
  1793 P.
  1795 R. Crusoe 7, ni a ddaethom … i Yarmouth Road, lle yr angorasom i aros am wynt … yr oedd yr aber (road) yn cael ei chyfrif mor ddiogel a phorth.
  Ar lafar, ‘abar’ ‘Except in place-names this word is used only by fishermen, etc., when referring to the mouth of the river Saint at Caernarvon’, WVBD 2; ‘abar’ ‘Mewn enwau lleoedd yn unig … Pan ddigwydd y gair ar ei ben ei hun, ei ffurf yw apar’, GTN 2 (eb.).
  Digwydd yn gyff. fel elf. mewn e. lleoedd, gw. ELlSG [66].
  b Afon, nant, ffrwd, ?llanw; (?gorlif) ffynnon, pwll, ?tarddle (afon); hefyd yn ffig.:
  river, stream, brook, ?tide; (?overflow of) spring, pool, ?source (of river); also fig.
  12g. LL 214, bet aper finnaun uanon.
  12g. GCBM ii. 331, Vn Mab Mair a bair pyrnhawn—a bore / Ac aberoedd ffrwythlawn.
  14g. GDG³ 309, Nid rhaid march buan danad, / Neu bont ar aber, na bad [i’r gwynt].
  c. 1400 R 121431-2, ef awnaeth uch ffraeth traeth trei ac aber.
  1547 WS, Abe [sic] ne afon A ryuer.
  1567 TN 144a, Yr hwn a gred yno vi … allan oi vru ef y llifa avonydd [:- llifeiriaint aberoedd, naint] o ddwfr byw.
  1588 2 Br xviii. 17, safasant wrth aber (1988 2 Br xviii. 17, bistyll) y llynn vchaf.
  1588 2 Cr xxxii. 30, A’r Hezecia ymma a argaeodd yr aber (1988 2 Cr xxxii. 30, [t]arddiad) vchaf i ddyfroedd Gihon.
  1588 Ecclus l. 8, fel lili wrth aberoedd dyfroedd (1988 Ecclus l. 8, ffynnon o ddŵr).
  1632 D, Aber … Venedotis Torrentem significat quòd in fluvium effundatur.
  18g. WLl (Geir), gofer aber ffynnon.
  1753 TR, Aber … In N. W[ales] it signifies a brook, a stream.
  1895 D. Owen: SP 117, Yr oedd yr aber fain a redai efo gwaelod y werglodd hir yn edrych yn fwy gloew nag erioed.
  1938 EANC 97, Arferir yr elf. aber yn gyffredin yn y Gogledd yn gyfystyr â ‘ffrwd, afonig’; ac ym Mhenf. ni olyga’n aml ddim mwy na ‘pwll, cilfach ar lan y môr, Saes. creek’.
  c (enghrau. ffig.:
  fig. exx.). 
  15g. Cy xxiii. 526, Prynwyd im perai nid oedd, / Win a bir yn aberoedd (Robert Leiaf).
  15-16g. TA 459, Môr wyd, tu yma rhedynt, / Aberoedd oll heb wraidd ynt.
  15-16g. GLM 325, aber i’m grudd, heb rym gwres, / yw glaw wybr o Galabes [marwnad Rhys Nanmor].
  16g. GSH 60, Dy draed yn irwaed dan oerion—frathau, / Aberau dafnau a briwiau dyfnion.
  Dchr. 17g. T Ch 46, a gwaed gwŷr yn aberoedd / yn llenwi ’i holl ystrydoedd.
  1661 E. Lewis: Drex 177, gadawn yr aberoedd bychain a phrysurwn i’r ffynnon.
  1853 W. Rees: AFR 347, dagrau yn rhedeg yn aberoedd heilltion.
  Amr.:
  †oper
  . 
  9g. Hist Brit c. 69, Open [sic] Linn Liuan.
  12g. LL 231, inoper humir.
  Gw. hefyd aberig.

  My local (North West Wales) pronunctiation:
  ['ab
  a
  r].

  *****

  'Mynwy' from Wici:

  Tarddiad yr enw Mynwy - Wicipedia

  ********

  For entangledbank, re: Welsh vowel length. (In the Welsh Academi dictionary).

  Morffoleg y Gymraeg | Geiriadur yr Academi

  (Don't be put off by the Welsh words in this link - the article from 'the Bruce' is in English).


   

  se16teddy

  Senior Member
  English - England
  There are lots of placenames in Britain beginning "Inver" and "Aber". Both elements are of Celtic origin and refer to river confluences, or places where a river meets the sea. My understanding is that they are not exact cognates because etymologically inver refers to flowing in, and aber refers to flowing out! The word "inver" is originally from Ireland but the Irish language spread to much of Scotland in the first millennium AD; "aber" is from British, the main language of Britain until it was displaced in most of England and parts of Scotland in about the 5th to 8th centuries. Aber and Inver (placename elements) - Wikipedia
   
  Last edited:
  Top