What are the differences among these words?

Emma1031

New Member
Chinese
What are the differences among these words?
paniniwala sa Diyos
pananalig sa Diyos
pananampalataya sa Diyos
pagtitiwala sa Diyos
magtitiwala sa Diyos.
 
  • Next >
    Top