x/ksz/gz

Discussion in 'Magyar (Hungarian)' started by francisgranada, Feb 18, 2014.

 1. francisgranada Senior Member

  Slovakia
  Hungarian
  Sziasztok!

  Egyes (főleg latin eredetű) szavakban az eredeti x-et a magyarban x-nek írják, másutt fonetikusan, például kontextus, de egzakt. Első látásra úgy tűnik nekem, hogy ha gz-nek ejtik, akkor így is irják, viszont ha ksz-nek ejtik, akkor x-szel írjak.

  A kérdésem az, hogy így van-e, illetve létezik-e erre valamilyen szabály?
   
 2. gorilla Member

  Hungary
  Hungarian - Hungary
 3. Akitlosz Senior Member

  Hungary
  Hungarian
  Nincsen szabály. Nincsen köze a kiejtéshez.
  Ez a magyar helyesírás hülyesége csupán.
  Ha úgyis átírjuk, akkor minek az X az ABC-nkben, ha már úgyis van X az ABC-nkben, akkor miért nem használjuk?
  Ezzel a véleményemmel mék okos nyelvész is egyetértett.

  Én úgy íratnám, hogy box, kox, kex stb..

  Teljesen logikátlan ez a hol átírjuk, hol meg nem gyakorlat.
   
 4. seirios New Member

  Hungarian
  Pontosabban: azok a szavak, amelyek bekerültek a köznyelvbe, jellemzően idővel fonetizálódtak (boksz, egzakt, egzotikus stb.). Egyébként nincs ebből sok, legfeljebb pár tucat. Persze ezt aligha lehet szabálynak nevezni. :)

  A viszonylag újkeletű jövevényszavak (pl. botox), illetve a nem túl elterjedt szakszavak, tudományos kifejezések (exoterm) megtartották az eredeti x-es írásmódot.

  Akitlosznál egyébként a keksz és a koksz rossz példák, mert ezeket soha nem írták x-el. A koksz az angol coke-ból származik és német közvetítéssel (r, Koks) került a magyar nyelvbe. Ugyanígy a keksz is angol eredetű (cake) és a német nyelvből vettük át (r, Keks). Az x-et a magyar nyelv eredetileg kizárólag idegen eredetű szavak kapcsán vezette be, az tudtommal soha nem merült fel, hogy pl. Szekszárdot x-el írjuk (legalábbis nem kanonizált helyesírás szerint).
   
 5. franknagy

  franknagy Senior Member

  Az exotermet sokszor hallottam egzotermnek mondani.
  Box = doboz, boksz = a sport, amelyben hülyére verik egymást.
  Mixer = italkeverő alkalmazott vagy gép, gikszer = valaki bele...t a palacsintába.
  Életem első kémiaóráján előadta H2O tanár úr, hogy ne keverjük az oxigén és a tyúkszar helyesírását.
  Az igyekszik, verekszik stb. szavak nagyon gyakori ksz betűkapcsolatot tartalmaznak. Miért nem írjuk őket x-szel?
  Mennyi papírt/leütés spórolnánk? Már a régi görögök is ezért találták ki a ξ-t.
  Bizos láttátok már SMS-ben vagy e-mailben a xik [=működik] szót leírva.
  Csak az ökör következetes: a cseh meg a lengyel ks betűkapcsolattal helyettesítette az x-et, mint a magyar a qu-t kv-vel.
   
 6. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  én úgy tudtam, hogy az exoterm egzotermnek ejtendő.
   
 7. francisgranada Senior Member

  Slovakia
  Hungarian
  Ez azért így nem igaz ... A csehben is használják az x-et idegen szavak esetében (Encolpius megerősítheti). A lengyelben ks-vel vagy gz-vel helyettesítik, kiejtés szerint (nem tudom, hogy minden esetben így van-e, de talán igen).
  Én is.
   
  Last edited: Feb 23, 2014
 8. franknagy

  franknagy Senior Member

  Hát akkor miért nem írjuk is úgy?
   
 9. seirios New Member

  Hungarian
  Az általam már fentebb említett ok miatt: mert ez egy szakszó, a köznyelv nem használja. Nagyon kevés szó esetében fonetizálódott 'ksz' vagy 'gz' alakra az 'x'. Nem tudom pontosan hány ilyen szó van, de szerintem legfeljebb 20-30.

  Tehát az alapszabály az, hogy ami idegen eredetű szó és az adott nyelvben 'x'-szel írják, azt magyarul is így írjuk (kivétel képeznek a nem latin ábécét használó nyelvek, illetve a legtöbb görög eredetű szó, mivel ezek latin közvetítéssel kerültek a magyarba).

  Ami pedig a ékszert, tyúkszart :) és egyebeket illeti, ezeknél az 'x' soha nem merült fel. Nincs egyetlen olyan magyar szó sem, amit 'x'-szel írunk és nem más nyelvből vettük át. Nagyon egyszerű az ok: ezek összetett szavak (tehát két teljesen független szóból állnak) és az írásmód követi a nyelvtani struktúrát. Ezért nem írjuk például a színpadot szimpadnak, pedig mindenki így ejti.
   
 10. franknagy

  franknagy Senior Member

  Az x vagy ksz használata politikai indikátor is.
  A híres orosz írók, Puskin és Gorkij keresztnevében akkor íratik x, amikor német gyarmat vagyunk; és akkor írandó ksz, amikor az oroszok érdekszférájába tartozunk.

  Ha egy szóban két x is van, akkor - az ógörögök által eltorzított nevű óperzsa királyok, Xerxész és Artaxerxész nevén kívül - biztosak lehetünk abban, hogy Samu Bácsi lehelte beléjük a két x-et: xerox, xanax, xilix.
   
 11. francisgranada Senior Member

  Slovakia
  Hungarian
  A humor kedvéért: Nem tudom ismeritek-e a "tyúxart is iksszel írja" szólást. Ha valakit mag akarunk dicsérni (esetleg ironikusan), akkor például azt mondjuk, hogy "XY nagyon jó/művelt családból származik, még a tyúxart is iksszel írja".
   
 12. Akitlosz Senior Member

  Hungary
  Hungarian
  Mert az angol meg a német azok nem idegen nyelvek?
  Aztán meg a taxi meglehetősen köznyelvi, hétköznapi szó, mégis x-szel írjuk. De az ex, fax szavak is igen elterjedtek, és nem tudományosak.

  Az x betű ksz mássalhangzókat jelöl, tehát egy nem összetett szóban, nem ragban mindig indokolt lehetne a használata, lásd az én példámat pl. kex.

  Szekszárdot azért nem írjuk x-szel mert szek+szárd. Azaz pontosan ugyanazért, amiért a tyúkszemet sem.

  Szóval bukik mindkét(három) érved.
  Véleményemet fenntartom, vagy átírjuk és akkor felesleges az x betű a magyar ABC-ben, vagy ha már úgyis van x betűnk, akkor használni lenne célszerű.
  Felesleges pazarlás három betőt k+s+z használni egy x helyett.


  Az X betű a görög ABC-ből került át a latinba ksz jelentéssel.
  Érdekes módon a pszi betűt nem vették át, pedig azt is hasonlóképpen lehetne használni, mint az x-et, lásd pl. pszichológia, rapszódia, ypszilon stb.
   
 13. francisgranada Senior Member

  Slovakia
  Hungarian
  A latin abc-nek voltak archaikus változatai, amelyekben más betűk is voltak, többek közt a pszi. A klasszikus latin abc-ben már nem szerepel például a pszi és a hehezetes mássalhangzókat jelölő betűk (théta, khí, phí). A magyarázat az lehet, hogy ezek csak idegen, főleg görög eredetű szavakban fordultak elő, míg a k+sz hangok kombinációja gyakori az eredeti latin szavakban is. Tehát az x megmaradt.

  (a p+s kombinációja, persze, véletlenszerűen előfordulhat eredeti latin szavakban is, de nem gyakrabban mint más esetleges másssalhangzó kombinációk)
   
  Last edited: Feb 26, 2014
 14. seirios New Member

  Hungarian
  Én nem azt mondtam, hogy az összes köznyelvi szónál átalakult az írásmód (pont ellenkezőleg, a legtöbbnél NEM, mint említettem, kb. 20 szónál fonetizálódott az 'x'). Viszont csak köznyelvi szavaknál alakult át (lásd minden bogár rovar satöbbi...). Persze, hogy következetlen, de hát a nyelv már csak ilyen.

  De hát épp ez az: a kekszben szótanilag az -sz többes szám tehát hogyan jelölnénk 1 betűvel? Az x-et csak akkor használjuk, ha olyan jövevényszóról van szó, amit az eredeti nyelven is x-el írtak. Ez a része speciell nekem teljesen következetesnek tűnik, itt semmi logikaiag követhetetlen nincs.

  Persze, ilyen szempontból pazarlás, de akkor az összes kettősbetű is az, mi is használhatnánk diakritikus jeleket mint pl. a szláv nyelvek. De nem tesszük. Ez van.

  Mint francisgranada is írja, a rómaiak eredetileg átvették, csak aztán kikopott. Nem volt rá igény, mert a latin alapszókincsben nem voltak olyan szavak, amelyek ezeket a hangokat tartalmazták volna (hacsak nem véletlenszerűen). Egyébként gyanítom, hogy az x-et is csak azért tartották meg, mert ez rengeteg görögből átvett szóban, képzőben stb. szerepelt.
   
 15. franknagy

  franknagy Senior Member

  Ja kérem a rómaiak is sznobok voltak a görög hagyományokkal szemben. Már csak az a kérdés, hogy az ógörögök miért használták a κ+σ helyett a ξ-t? Ők is sznobok voltak, és tartották a főniciai hagyományokat, vagy a ξ hangértéke különbözött a κ+σ kiejtésétől, avagy egyszerűen spóroltak a téntával meg a papirosszal?
   
 16. francisgranada Senior Member

  Slovakia
  Hungarian
  Dixit, sixtus, vixit, proximus, axis, nexus, textilis, sexus, pax, vox, extra, ex, stb ... ezek mind eredeti latin szavak. Ezért is gondolom, hogy az x-nek magvan a "létjogosultsága" a latinban.
   
 17. franknagy

  franknagy Senior Member

  1. A padlót vikszelik, a sílécet waxolják.
  2. A bokszolók a "Box!" felszólításra esnek egymásnak. A bűnözőket valahogy mindig boxeralsóban fogják el a kommandósok. A lefoglalt bűnjelek között szerepel egy bokszer.
  3. Az egyik kutya dakszli, a másik kutya foxi. Rex általában farkaskutya, aki nem szereti a kutyakekszet.
   

Share This Page

Loading...