Yasa - kökeni ve ilişkisi olan ya da olabilek sözcükler

Discussion in 'Türkçe (Turkish)' started by ancalimon, Oct 23, 2012.

 1. ancalimon Senior Member

  Istanbul
  Turkish
  Yasa sözcüğü ile ilgili bir şeyler biliyor musunuz? Bu sözcükle ilgili bildiğiniz bir bilimsel makale var mı?

  Yasa sözcüğünün tam İngilizce karşılığı "justice" midir yoksa "law" mudur? Emin miyiz?

  yasa : justice? law?

  kanun: justice? law? (bu sözcüğün Yunanca kaynaklı olduğunu okumuştum)

  Kısaca ortada insanların doğru ya da yanlış olduğunu düşündükleri şey yasa olur mu?

  Ayrıca konan bir yasa varsa ve bu artık yazılı hale geçmişse ve tartışmaya yer vermeyecek şekilde aksini iddia etmeye yer kalmamışsa bu da kanun olur mu?
   
 2. Guner

  Guner Senior Member

  Australia
  Turkish
  "Justice" adalet demek. "Law" ise yasa. Dolayısıyla ikisi aynı anlamda olamaz. Adalet görecelidir. Yasa ise sabittir. Yasalar illa ki adaleti sağlamaz.
  "Emin miyiz?" ... Maalesef eminiz :) Bakınız: Yakın tarihimiz...

  Konuyla ilgili: http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanun_(hukuk)
  Bazı alıntılar:
  "Yasa ve kanun aynı anlamdadır.
  Kanunlar yazılı veya yazısız olabilir. Bir kanun, başka bir kanunla veya mahkeme kararıyla yürürlükten kalkabilir.
  Süreli kanunlar ise, kendiliğinden yürürlükten kalkar. Bazı kanunlar yürürlükte olmasına rağmen işler değildir.
  Bazıları ise yürürlüktedir ama fiilen uygulanmaz."
   
 3. Reverence Senior Member

  Turkish
  "Yasa" ile ilişkili olabilecek sözcükler deyince, akla legitimate (meşru), legal (kanuni), legislation (yasama) ve sair terimler geliyor.

  Yukarıda da belirtildiği gibi, yasayı "law" karşılar; "justice" kelimesi adalete karşılık kullanılır.
   

Share This Page

Loading...