You love me

Discussion in 'Nederlands (Dutch)' started by xelia, Apr 15, 2014.

 1. xelia New Member

  Serbian
  I have a Dutch friend and we like to talk playfully in each other languages. He always says he hates me after I do something silly so instead of the usual "no you don't", I was wondering if I could say this for: "You love me, you just dont want to admit it". Google translate isn't very correct nor helps with the pronounciation. I got corrected the last time when I wrote "ik houd van je" - "ik" doesnt like "houd" so it should always be "ik hou", it seems.
  Any additional suggestions would be helpful, thanks. :)
   
 2. kairine New Member

  The Netherlands
  italiano
  I'm pretty sure about the first part of the sentence, but the rest looks tricky...

  (Nee!) Jij houdt van mij, alleen... (i guess if you want to emphasize the verb you should write "(Nee!) je houdt van mij...")
   
 3. AllegroModerato Senior Member

  Amsterdam
  Dutch (Netherlands)
  Not entirely sure about the question, but "you love me, you just don't want to admit it" would be "je houdt van me, je wilt het alleen niet toegeven" in Dutch.
   
 4. xelia New Member

  Serbian
  Yes, I see now that the thread name has been changed so it doesn't make very much sense now...
  Thank you for your help, that sounds perfect! And I will definitely emphasize the verb, it gives it a nice touch. Thank you both once again.
   
 5. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  On a side note: the preferred version is "ik houd", but in spoken language the 'd' is hardly or not pronounced, so "ik hou" has become accepted. Pretty much the same happens with the verb 'willen' in the sentence from AllegroModerato: "je wilt" is preferred, but quite some people will write "je wil", which doesn't make much sense grammatically but is accepted nevertheless.
   
 6. ThomasK Senior Member

  (near) Kortrijk, Belgium
  Belgium, Dutch
  Ik lees net dat 'je wilt' als formeel geldt. Hier zou 'wil je' of 'je wil' dus logischer zijn, zeker voor ons, zuiderlingen. Or in English: 'Je wilt' seems to be more formal. So here 'je wil' would be more logical, at least to us, Southerners (i.e., Flemish). BTW: it does make sense grammatically if you look at it from a historical viewpoint: the modal aux. are often 'preteritopresentia', which means that their form in the present (sg.) is a former past form, which explains the fact that the 't' does not turn up, normally in both second and third person sg. To me 'je kunt' is still hypergrammatical (or something the like), but OK.
   
 7. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Yes, 'jij kunt', 'jij wilt', jij zult' and 'jij moogt' could very well be considered hypercorrect forms if you're willing to dig deep enough. It can't be denied, though, that the word 'hypercorrect' didn't exist back then. Still, I agree that YellowOnline's remark that 'jij wil' "doesn't make much sense grammatically" shouldn't be left unchallenged, so I ultimately agree with ThomasK.

  Without digging deeper than necessary it's justified to say that forms like 'jij wil', 'jij kan' and 'jij zal' have good credentials. Quite a few months ago I wrote on Wordreference:

  Er is wel een verklaring waarom Nederlandstaligen hardnekkig de tweede persoon enkelvoud van bepaalde werkwoorden in een andere vorm willen wringen: behoefte aan vereenvoudiging door middel van symmetrie.

  Er is in het Nederlands een handjevol modale hulpwerkwoorden: moeten, mogen, willen, kunnen en zullen. Dit selecte groepje werkwoorden heeft met elkaar de zeldzaamheid gemeen dat de eerste persoon enkelvoud dezelfde vorm heeft als de derde persoon enkelvoud. Twee van de vijf werkwoorden uit dit selecte groepje laten zelfs een volmaakte eenvormigheid zien: eerste, tweede en derde persoon enkelvoud zien er hetzelfde uit. En nu is er dus al een tientallen jaren durende druk gaande om ook die laatste drie weerspannige vormen (wilt, kunt en zult) te laten samenvallen met de rest.

  Dus van asymmetrie:
  ik moet jij/u moet hij/zij/het moet
  ik mag jij/u mag hij/zij/het mag
  ik wil jij/u wilt hij/zij/het wil
  ik kan jij/u kunt hij/zij/het kan
  ik zal jij/u zult hij/zij/het zal  Naar symmetrie:
  ik moet jij/u moet hij/zij/het moet
  ik mag jij/u mag hij/zij/het mag
  ik wil jij/u wil hij/zij/het wil
  ik kan jij/u kan hij/zij/het kan
  ik zal jij/u zal hij/zij/het zal


  Natuurlijk roept zo’n verandering dan weer verzet op, maar mij zal het niet verbazen als de 'symmetrici' op den duur aan het langste eind zullen trekken. De magie van de symmetrie is onweerstaanbaar.

  [Quote from: http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2605112]
   
  Last edited: Apr 22, 2014
 8. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  I'm confused now whether you agree with me (that the version +t is preferred) or not :s

  In het Brabants - dat het zuidelijke taalgebied domineert - is die +t in 2e persoon enkelvoud nochtans altijd aanwezig, zelfs bij inversie en in verleden tijd (vgl. "gij wilt", "wilt gij", "gij woudt"). Dit is hier misschien geen discussie over dialecten of regiolecten, maar referenties zijn niet te vermijden wanneer men het heeft over karakteristieken van het zogeheten Zuid-Nederlands. Bij mijn weten is dat in Vlaamse dialecten over het algemeen ook zo, dus ik vraag mij af waarom de versie zonder t logischer zijn in Vlaanderen (uw zin impliceert dat het zou zijn omdat het minder formeel is, maar de logica daarachter ontgaat me). Het staat zelfs radicaal tegenover mijn, euh, 'instinct' dat de versie met 't' eerder meer bijval zou oogsten in het zuiden als in het noorden. Quid?

  Edit:
  Ik moet ootmoedig toegeven dat Google - een verre van perfect doch snel en goedkoop onderzoeksinstrument - mij in het ongelijk stelt wat mijn instinct betreft. In een verhouding België/Nederland, met filters voor godsdienstige geschriften en gewogen naar bevolking:
  "jij wil": 100/42
  "jij wilt": 100/723
  "gij wilt": 100/20

  De versie "gij wilt" is met voorsprong de populairste in Vlaanderen, maar wanneer het persoonlijke voornaamwoord "jij" gebruikt wordt blijkt de variant zonder t populairder dan die met. De versie met t gaat zonder veel tegenstand met de hoofdvogel aan de haal in Nederland. Een verklaring hiervoor heb ik tot mijn spijt niet meteen, maar ik hoor uw hypotheses graag.
   
  Last edited: Apr 22, 2014
 9. ThomasK Senior Member

  (near) Kortrijk, Belgium
  Belgium, Dutch
  Wacht even, YO: de gij-vorm is heel exotisch (of toch in een aantal grammaticale opzichten). In de OVT/ het imperfectum krijgt dat (dissidente ;-)) pronomen immers zelfs een -t: Gij droegt, gij hooptet, enz., en daarom ook in preteritopresentiën: gij wilt, gij kunt, gij zult... En gij is ook in mijn dialect qua gebruik een tussenvorm tussen jij en u, of nog juister: wij kennen alleen de gij-vorm. De u is dan alleen de objectvorm daarvan, waardoor Stijn Meuris kan zingen ..... zonder formeel te worden... En inderdaad, de gij-vorm was tot voor kort zowat de enige, incl. de uitgang -t...
   
  Last edited by a moderator: Apr 23, 2014
 10. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  In de dagelijkse omgangstaal verdwijnt de t in jij wilt ook massaal in Nederland, en al helemaal in je wilt. In een beetje verzorgde schrijftaal duikt de t wel graag op.
   
 11. ThomasK Senior Member

  (near) Kortrijk, Belgium
  Belgium, Dutch
  Niet zo belangrijk, maar is dit historisch geen foute voorstelling van zaken? De t-loze vorm is de typische vorm van de preteritopresentia, toch? Heeft de t-vorm van de 2° persoon zich niet eerst ontwikkeld uit de preterito-vorm als een vorm van hypercorrectie of zo, en komen we nu niet opnieuw naar de historische vorm terug?
   
 12. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  We spreken dan wel over een tijd waarin men nauwelijks weet had van grammatica, laat staan van een normatieve grammatica. De t-uitgang in de tweede persoon enkelvoud van preteritopresentia was in de periode van de strakke regels al stevig geworteld geraakt. Overigens was de oorspronkelijke uitgang een s en niet een nuluitgang. Het was dus bijvoorbeeld ic candu canshi can.
   
  Last edited: Apr 24, 2014
 13. ThomasK Senior Member

  (near) Kortrijk, Belgium
  Belgium, Dutch
  Mijn excuses, hoor, ik dacht dat ik met die preteritopresentiên ongeveer alles wist, maar ik vergis me klaarblijkelijk. Nu, ik ben geen neerlandicus (meer anglist-allemannist). Bedankt voor die tips !
   
 14. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Ik vind er geen bron voor op internet, maar ik meende dat het in het proto-Germaans iets was genre *kun / *kunsi / *kunti. Ik ben vooral zeker van de uitgangen en de infinitief (*kunnan), dus sla me niet dood als ik een klankwissel mis.
   
 15. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Op http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01/hoge008curs01_01_0005.phpkom (vanaf p. 39) is een overzicht van de vervoegingen van de preteritopresentia te vinden, waaronder dus ook die van connen.Overigens valt willen niet onder de preteritopresentia. Wel is het een onregelmatig werkwoord. De tweede persoon enkelvoud is du wils of du wilt. De derde persoon enkelvoud was hi wilt, maar onder invloed van de preteritopresentia is dat hi wil geworden. De verloedering sloeg al vroeg toe, zullen we maar zeggen.
   
 16. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Tiens, ik gebruik die symmetrie al levenslang. Ongehinderd door de wetenschap dat het grammaticaal geen zin had.
   

Share This Page

Loading...