zde / tady

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by Odriski, Jan 21, 2014.

 1. Odriski Senior Member

  Chinese
  Dobrý den!
  "Zde" i "Tady" mají tak podobný vyznam, že často spletu. Takže chtěl bych vědět, že jaký je rozdíl mezi "zde" i "tady"?
  Prosím vás, vysvětlete mi, děkuji!
  Odriski
   
 2. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Řekl bych, že jsou to naprosto rovnocenné a vzájemně zaměnitelné výrazy, "zde" je možná trochu víc knižní, častěji používané v oficiálním a úředním jazyce. Například u vytečkované linky na dokumentu "podepište zde", voják se po vyvolání svého jména hlásí: "Zde!", apod.
   
 3. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Europa
  Czech language/Slovak language
  Dobrý den,

  jedná se o synonyma, ano.

  Lokace/Poloha/Místo: Kde je to? Je to tady/zde. (Příslovečné určení místa = Lokace)

  Příklady užití:
  Otec: "Kam si dal, Roberte, ten míč?"
  Syn Robert: "Pojď sem (to znamená - jít kam - jít ke mně - pojď sem), tati, je to tady/zde (Je to kde? - Je to u mně = Je to kde? Tady/Zde)...

  Otec: "Roberte, nevíš, kde je zase ten klíč od auta?"
  Syn: "Zde/Tady je..."

  Tady se nachází památka, která... // Zde se nachází památka, která...
  Tady bydlí můj dlouholetý kamarád... // Zde bydlí můj dlouholetý kamarád...
  Tady jsem ji (4. p. - ženu, dívku) viděl naposledy. // Zde jsem ji (4. p. - ženu, dívku) viděl naposledy.
  Tady je košík jablek a zde zase hrušek. // Zde je košík jablek a tady zase hrušek. (Lokace/popis)

  S poděkováním
  Bohemos
   
 4. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  A nesmíme zapomenout na další synonymum: tu. Já mám zase problém s tímto slovíčkem. Možná na Moravě a ve Slezsku se to používá častěji. :confused:
  - Kde jsi synku?
  - Tu su, mamko.
   
 5. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Za časů Československé lidové armády se čeští vojáci hlásili slovy: "Zde!", kdežto slovenští: "Tu!"
   
 6. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  Ano, to jsem věděl, že tady je slovensky tu, proto mě napadla Morava....
  Nevím, co rodilí mluvčí, ale já, můžu-li posoudit, bych řekl, že neutrálně zní: Tady jsem. nebo Jsem zde. Ale: Jsem tady. Zde jsem. zní trochu jinak.
  Tu jsem. Jsem tu. zní jak??? Nevím, jestli bych uslyšel v Praze poslední dvě věty.
   
 7. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Ano, minimálně u nás v Nuslích :D Přijdu domů a od dveří hlásím: "Už jsem tu!"
  "Tu jsem," bych neřekl, ale kdysi se v Čechách v žertu používalo quasi-slovenské: "Tu som, netreba ma hlodať."
   
 8. Odriski Senior Member

  Chinese
  Děkuji, Garine! Chapal jsem.
   
 9. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  Děkuju, velmi hezký příklad ze života. Ty jsou ty nejužitečnější a nejpřirozenější...
  Já jsem také nikdy neslyšel "tu jsem". Mám pocit, že tam bude hrát nějakou roli libozvučnost.
  Nebo prostě ustálené výrazy typu: tu a tam, tu máš.
   
 10. George1992 Senior Member

  Děkuji, Garine!

  Chápu
  (to).
  Už chápu.
  Pochopil jsem (to).
  Už jsem to pochopil.
  Rozumím tomu.
  Už tomu rozumím
  .

  Chápal jsem je špatně.
   
 11. George1992 Senior Member

   
 12. Odriski Senior Member

  Chinese
   
 13. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Europa
  Czech language/Slovak language
  Dobrý den,

  kolega, uživatel "George1992" Ti chtěl dát ve svém příspěvku pouze a jenom najevo, Ti chtěl říci, sděliti, že je vždy nutné uvádět ve větách "předměty" (tj. objekty), ano.

  V tomto případě, či většinou se jedná o tzv. tranzitivní slovesa, která vyžadují nutně předmět ve 4. pádě (koho/co), tedy tzv. akuzativ. Bez nich se jeví uvedené věty jako neúplné, a to jak gramaticky, tak i sémanticky! Předmět "to" je ve výpovědích řečníků často užíván, většinou je avšak velice abstraktní, zcela nekonkrétní a je pro posluchače, který se neúčastnil celého rozhovoru, či není obeznámen řádně s daným tématem, obtížně srozumitelný.

  Laicky se dá ještě říci, že se oním abstraktním předmětem ("to") snažíme opsat onen předešlý předmět předmětem rodu středního!


  Odriski napsal:
  Proč "to" nebo "ho"?

  <> vysvětlit něco (4. pád) někomu (3. pád)<>
  ad a) Vysvětlete mi ho. (tzn. konkrétní, známá věc - "rozdíl" - rod mužský - "ten" - vysvětlit koho/co => 4. pád => "ho" - funkce ve větě: předmět)
  ad b) Vysvětlete mi to. (tzn. neurčitá, nezmíněná věc/záležitost - "to" - rod střední - "to" - "vysvětlit koho/co" => 4. pád =. "to" - funkce ve větě: předmět)

  Namátkově vybrané příklady:

  <> Přebrat něco... <>
  ad a1) Přebereš večer ty noviny? - Přebereš je? (koho/co - "je")
  ad a2) Přebereš to večer? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o to ("to" přebrání/přebírání novin - rod střední) byla již dříve žádána!

  <> Udělat něco někomu<>
  ad a1) Uděláš mi čaj? - Uděláš mi ho? - (koho/co - "ho")
  ad a2) Uděláš mi to? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj/to (o něj => "o ten čaj"//o to => "o to dělání čaje"//o to => o to "vaření čaje") byla již dříve žádána!

  <> Namalovat něco někomu<>
  ad a1) Namaluješ mi obrázek? - Namaluješ mi ho? - (koho/co - "ho")
  ad a2) Namaluješ mi to? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daní osoba to velice dobře ví, neboť o "to" na-/malování obrázku byla již dříve žádána!

  <> koupit si něco<>
  ad a1) Dnes večer jsem si již koupil "letenku do Francie". - Dnes večer jsem si ji již koupil. - (koho/co - "tu" letenku - "ji")
  ad a2) Dnes večer si to již koupím. - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale je zřejmé, že jde o "to" nakupování/cestování/létání etc. (rod střední)...

  <> opravit něco <>
  ad a1) Opravíš konečně tu zeď (v koupelně)? - Opravíš ji konečně? - (koho/co - "ji")
  ad a2) Opravíš to konečně? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj bylo již žádána! Jde o to "opravování" zdi (rod střední)...

  <> přečíst něco <>
  ad a1) Přečteš do pátku tu knihu, knížku? - Přečteš ji do pátku? - (koho/co - "ji")
  ad a2) Přečteš to do pátku? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť jde o nějaké/o to "psaní"! A je zde úplně jedno, zda se jedná o knihu (epika x lyrika x drama etc.), milostný dopis, vědecký článek, strojírenský manuál, studijní příručku etc. Souhrnně jde o "to" psaní. O jaké ale jde, to nikdo neví.

  Na tomto uvedeném příkladě je jasně vidět, že je to problematika dosti složitá, mnohdy i těžce vysvětlitelná, ano. Pokud posluchač nepozná přesný kontext děje (tj. kolemjdoucí, pozdní příchod, malinká nepozornost apod.), o kterém se hovoří, či hovořilo, může si ho pak vyložit různě, tedy i zcela špatně...!!

  S poděkováním
  Bohemos
   
 14. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Europa
  Czech language/Slovak language
  Dodatek k:
  <> opravit něco" <>
  ad a2) Opravíš to konečně? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj bylo již žádána! Jde o to "opravování" zdi (rod střední)... Například může jíti o "to" sádrování děr, o "to" spárování dlaždiček, "to" slíbené vymalování koupelny, o "to" čištění špinavé zdi a tak dále.

  S poděkováním
  Bohemos
   

Share This Page

Loading...