zij en de gemeenschap

zhaugust

Senior Member
Chinese
Ik lees een boek Bloed een geschiedenis, maar er zijn dingen voor mij niet duidelijk.

"De prehistorische grotten vervulden een liturgische functie: de kunstenaars wilden wellicht een hommage brengen aan de dieren die ze uit noodzaak en overlevingsdrang wel moesten doden, maar tegelijk een respectvolle plaats gunden in het moeilijke bestaan in het paleolithicum. De primitieve jagers beseften maar al te goed dat hun leven afhing van dieren; zij moesten sterven om het voortbestaan van de gemeenschap te verzekeren Dit moet onvermijdelijk hebben geleid tot heel wat rituelen en mythologieën."

Volgens mij, de Zij verwijst naar de dieren, de Gemeenschap verwijst naar de primitiever jagers. Begrijp ik juist?

Dank u wel.
 
  • Top