Zwierzęta hodowlane

Discussion in 'Polski (Polish)' started by wolfbm1, May 31, 2013.

 1. wolfbm1

  wolfbm1 Senior Member

  Poland
  Polish
  Witam.

  Zwierzęta hodowlane to chyba 'farm animals'.

  Tak jak w tym stwierdzeniu:
  It is wrong to kill wild animals just to get their leather or fur.
  It is different with farm animals which are killed in a humane way.

  Jak sądzicie?
   
 2. BezierCurve Senior Member

  Zależy, na czym się skupimy... Jeżeli chcesz podkreślić, że są po prostu częścią dobytku, to może "livestock". Jeśli, z kolei, chcesz pokazać, jak są nam bliskie, to może "domestic / domesticated animals"...
   
 3. wolfbm1

  wolfbm1 Senior Member

  Poland
  Polish
  Dziękuję Brezier. Chodzi mi o zwierzęta, które służą przede wszystkim jako źródło żywności i których skórę i futro można również wykorzystać. Wikipedia definiuje je w podobny sposób.

  (O angielską część zapytałem się na forum angielskim.)
   
 4. BezierCurve Senior Member

  W takim razie przepraszam, wydawało mi się, że pytasz o angielski odpowiednik... "Zwierzęta hodowlane" to - jak dla mnie - właściwe wyrażenie w tym kontekście.
   
 5. Thomas1

  Thomas1 Senior Member

  polszczyzna warszawska
  Można też użyć "zwierzęta gospodarskie".
   
 6. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Chyba coś tu jest nie tak.
  Podaj dokładnie co chcesz przetłumaczyć, i z jakiego języka na jaki.
  Zastąpienie opisu: „zwierzęta, które służą przede wszystkim jako źródło żywności i których skórę i futro można również wykorzystać” przez „zwierzęta hodowlane” nie jest poprawne, gdyż zwierzęta dzikie mogą również doskonale spełniać tę rolę.
  Z kolei „farm animals” to też niezupełnie to samo co „zwierzęta hodowlane”, gdyż hodowla zwierząt nie odbywa się wyłącznie w gospodarstwach rolnych (farm), ale również w formie hodowli w formie „wolnej”, czyli na stepach i preriach (a nawet w lasach), bez związku z gospodarstwem rolnym, często przez ludność koczowniczą.
   
 7. wolfbm1

  wolfbm1 Senior Member

  Poland
  Polish
  Chciałem wiedzieć jak po angielsku powiedzieć „zwierzęta hodowlane”. Miały one być przeciwieństwem zwierząt żyjących dziko w przyrodzie, takich jak tygrysy, małpy czy krokodyle. Wydaje mi się, że wyrażenie „zwierzęta hodowlane” to po angielsku ’farm animals’ i ’farmed animals’ razem wzięte. ’Farm animals’ to jednak typowe zwierzęta gospodarskie. O takie właściwie mi chodziło.

  Nie wiedziałem, że hodowla zwierząt nie odbywa się wyłącznie w gospodarstwach rolnych (farm), ale również w formie hodowli w formie „wolnej”, czyli na stepach i preriach (a nawet w lasach).
   
 8. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Spójrz na hodowlę bydła Teksasie. Odbywa się ona na ranczach (ranch), a nie na farmach. Oprócz bydła często nie zajmują się tam rolnictwem. Masaje też hodują swoje bydło, mimo źe nie uprawiają roli, a bydło z rasy Hereford w Szkocji i Anglii pasie się w lesie samo.
  Oczywiście, można powiedzieć zawsze, że większość bydła na świecie hoduje się w gospodarstwach, i „farm animals” to dla większości ludzi wystarcająco dobre tłumaczenie, ale chciałem zwrócić uwagę, że chcąc być naprawdę precyzyjnym trzeba zwrocić uwagę na wiele aspektów.
   
 9. Thomas1

  Thomas1 Senior Member

  polszczyzna warszawska
  Co sprowadza nas do wniosku, że tak naprawdę bardzo często nie ma wystarczająco precyzyjnego tłumaczenia. :D
   
 10. wolfbm1

  wolfbm1 Senior Member

  Poland
  Polish
  Ale przynajmniej wiem teraz dlaczego. :)
   
 11. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Wszyscy, którzy pracują z tłumaczeniami mogą to potwierdzić. Mało jest tekstów, które można przetłumaczyć w 100% wiernie. Często tłumacz musi wybrać między zwięzłością lub pięknem, a wiernością. Nie darmo Włosi mówią "Traduttore traditore".
   
 12. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Po namyśle przetłumaczyłbym "zwierzęta hodowlane" jako "man bred animals", gdybym chciał być bardzo dokładny.
   
 13. wolfbm1

  wolfbm1 Senior Member

  Poland
  Polish
  "Man bred animals" kojarzy mi się z "man produced animals." Są to chyba zwierzęta manipulowane genetycznie. Ciekawe czy można powiedzieć "man raised animals" or "human raised animals"?
   

Share This Page

Loading...